The Voice of Mirza Xazar

Mirzə Xəzər milli mübarizəmizin rəmzidir… S. Rüstəmxanlı

Qədir bilmək sənət deyil, mədəniyyətdir… Mirzə Xəzər

Analyses

Listen! Live Newsradio!

The voice of Mirza Khazar - Internet Radio

Listen to the Internet radio of Mirza Khazar

Here you can listen to the news radio "The voice of Mirza Khazar".

Testimonials

Dear Mirza muallim, We, the Azerbaijanis have still not come to appreciate what you have…

read more...

Latest posts